×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

پیرو سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رویکرد ترجمان دانش و کاربردی کردن نتایج حاصل از تحقیقات حوزه سلامت،نتایج حاصل از طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار در غالب پادکست ارائه می گردد.

 

ردیف سال کد پژوهان عنوان طرح تحقیقاتی مجری طرح فایل صوتی
1 1402 33192 بهینه سازی شرایط عملیاتی حذف تولوئن از جریان هوا توسط کامپوزیت کربن فعال/ چارچوب ایمیدازولات زئولیتی سنتز شده دکتر سمیه فرهنگ دهقان
تنظیمات قالب