×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار

 

1.       اجرای طرح­های پژوهشی بنیادی و کاربردی در عرصه­ های گوناگون علوم ایمنی، مهندسی بهداشت حرفه­ ای، سم شناسی شغلی و ارگونومی به منظور رفع مشکلات بهداشت شغلی و ایمنی در  کشور

2.       طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه­ های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط­ های متنوع زیستی و شغلی

3.       اجرای طرح­های پژوهشی، بنیادی و کاربردی در عرصه­ های گوناگون علوم بهداشت محیط از قبیل آب، فاضلاب، مواد زائد جامد، خاک، هوا، مواد غذایی، مبارزه با ناقلین و غیره

4.       جلب دانشجویان بهداشت و رشته‌های مرتبط با بهداشت برای انجام پایان‌نامه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات 

5.       تولید و انتشار کتب، مجلات و مقالات علمی

6.       ارتقای کیفی و کمی پژوهش‌های بهداشتی

7.       ایجاد بستر لازم برای ارتباط مؤثر با بخش صنعت 

8.       همکاری‌های پژوهشی با مؤسسات و سازمان­های ملی و بین المللی

9.       اجرای برنامه­ های بازآموزی و نوآموزی به منظور توانمند سازی اعضاء مرکز تحقیقات

10.    ارتقاء آگاهی­ های بهداشتی در سطح جامعه

 

تنظیمات قالب