×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

بزرگداشت روز جهانی بهداشت محیط

بزرگداشت روز جهانی بهداشت محیط

بیشتر
برگزاری نشت خبری با رویکرد ترجمان دانش

برگزاری نشت خبری با رویکرد ترجمان دانش

بیشتر
سمینار بیزینس مایندست

سمینار بیزینس مایندست

بیشتر
نشست خبری نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی

نشست خبری نتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی

بیشتر
انتصاب آقای دکتر اسلامی به عنوان “ریاست مرکز رشد علوم بهداشتی”

انتصاب آقای دکتر اسلامی به عنوان “ریاست مرکز رشد علوم بهداشتی”

بیشتر
 کارگاه HPLC

کارگاه HPLC

بیشتر
بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی

بیشتر
                    International Summer School

International Summer School

بیشتر
تنظیمات قالب